Wymiar fraktalny powierzchni pęknięcia. Preparatyka przygotowania powierzchni

Publication
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVI sympozjum nt. Zmęczenie i mechanika pękania materiałów