Charakterystyka fraktalna powierzchni przełomu

Publication
VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania