Charakterystyka fraktalna powierzchni przełomu żelaza ARMCO

Publication
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVIII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji