Jednostronne wymiary fraktalne powierzchni pęknięć statycznych i zmęczeniowych

Publication
VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania