Wpływ prędkości obciążania i promienia karbu na wymiar fraktalny powierzchni przełomu stali 18G2A

Publication
IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania