Wymiar fraktalny powierzchni pęknięcia wielkość uniwersalna?

Publication
Badania eksperymentalne w mechanice ciała stałego