Jednostronne wymiary fraktalne pęknięć w wybranych stalach i ceramice

Publication
XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania