Wymiary fraktalne powierzchni pęknięcia w stopach żelaza i ceramice

Type