Rola analizy fraktograficznej w ocenie przyczyn uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i systemów napędowych

Publication
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences