Obliczenia numeryczne podkrytycznego okresu rozwoju pękania zmęczeniowego w warunkach wieloosiowego wytężenia materiałów konstrukcyjnych

Publication
Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXII = The computer-aided scientific research XXII