Modelowanie podkrytycznego rozwoju szczeliny zmęczeniowej w starych stalach konstrukcyjnych z użyciem programów FRANC2D/3D oraz AFGROW

Publication
Górnictwo Odkrywkowe