Inicjacja wzrostu pęknięć w długotrwale eksploatowanych stalach mostowych z punktu widzenia metod energetycznych

Publication
TTS. Technika Transportu Szynowego