Wykorzystanie hybrydowych metod obliczeniowych w szacowaniu trwałości zmęczeniowej i ocenie stopnia wyeksploatowania metalicznych materiałów konstrukcyjnych

Publication
Energetyka