Wpływ obróbki cieplnej na rozwój pęknięć w próbkach spawanych przy zmiennym zginaniu

Publication
Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.