Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki -- prezentacja eksperymentu na odległość

Publication
Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium