Ocena warunków transportu żołnierzy samochodami ciężarowo-osobowymi wysokiej mobilności na podstawie danych akcelerometrycznych

Publication
Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki