Opis rozwoju zmęczeniowego pękania w ujęciu energetycznym

Type
Publication
Oficyna Wydaw. PWroc.