Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania i zmęczenia materiałów z użyciem analizy wymiarowej

Type
Publication
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej